Halvårsenhet i medisinsk grunnstudium - nettstudieKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 6 måneder

Vi tilbyr medisinsk grunnstudium som nettstudium. Studiet gir en innføring i medisinske fag, og passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer.

Halvårsenheten fokuserer på å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass. Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert.

Medisin grunnfag eller medisinsk grunnstudium?
Medisinsk grunnstudium (30 sp) dekker de samme fagområdene som medisin grunnfag (60 sp), men går ikke like mye i dybden og passer derfor for de som har behov for en innføring i medisinske fag. Studiet er bygget opp av organbaserte emner, og gjennomgår oppbygning, funksjon og sykdomslære for ett og ett organ. På denne måten knyttes emnene tett sammen for å gi best mulig forståelse, læringsutbytte og studieglede. Medisinsk grunnstudium består av anatomi / fysiologi, sykdomslære, legemiddellære, mikrobiologi, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.


Emner på Medisinsk Grunnstudium (MG)

MG1101 - Anatomi og fysiologi (10 sp)
Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Disse temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

MG1201 - Sykdomslære (15 sp)
Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene.

MG1301 - Samfunn, vitenskap og psykiatri (5 sp)
Temaer for dette emnet er psykiske lidelser, samfunnsmedisin og etikk.


Gjennom de tre emnene lærer du to hovedtemaer:

1) Anatomi og fysiologi:
Først lærer du om hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). I denne delen vil vi systematisk gå gjennom alle kroppens organsystemer. Vi begynner med kroppens minste bestanddel: cellen. Her vil du lære om alt fra menneskets arvestoff (DNA), til hvordan elektriske signaler sendes i hjernen. Deretter skal vi gå over til organene som bygges opp av cellene. Vi skal se på hvordan spesialiserte celler kan gå sammen, og danne ulike organer og organsystemer med spennende funksjoner.

2) Sykdomslære:
Når du etter hvert har lært deg kroppens normale oppbygging og funksjon, er du godt forberedt til å lære om hva som skjer når kroppen ikke fungerer som den skal og sykdommer oppstår. Kroppens sykdommer er studiets andre hoveddel. Du får systematisk lære om sykdommene i de forskjellige organsystemene. Du studerer hvordan sykdommene oppstår, hvilke symptomer de har, hvordan diagnosen stilles, og til slutt hvordan de behandles.


Hvem passer medisinsk grunnstudium for?
Medisinsk grunnstudium gir verdifull innføring i grunnleggende medisin, og kan for eksempel være nyttig for deg som har bakgrunn fra akupunktur, sykepleie og andre høyskolestudier. Det er stort behov for denne typen kompetanse i samfunnet vårt og medisinsk forståelse på det aktuelle nivå øker den generelle medisinske kompetansen i samfunnet.

Arbeider du innen helsevesenet eller utfører oppdrag med tilknytning til helsevesenet? Medisinsk grunnstudium gir nyttige kunnskaper i medisinske fag for økonomer, administratorer og jurister. I tillegg kan det være en spennende tilleggsutdanning for lærere og lektorer som ønsker kunnskaper i medisinske fag.

Faget kan inngå som en del av en universitetsutdannelse, og kan gi grunnlag for fritak for inntil 30 SP som del av en bachelorgrad. Utøvere av ulike former for komplementær medisin, slik som massører og soneterapeuter har behov for grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette er viktig for å sikre at man ikke tar pasienter i kur som må behandles av det ordinære helsevesen, og for å få et nyansert grunnlag for å treffe avgjørelser om sine kunder.

Noen studenter tar medisinsk grunnstudium eller medisin grunnfag før de søker seg videre på profesjonsutdanningen i medisin. Det vil også gi verdifulle grunnkunnskaper ved opptak til helsefaglige studier, og gir studentene en innsikt i medisinske fag som gjør at de fra starten av for eksempel profesjonsstudiet i medisin kan integrere mer avanserte aspekter i sin medisinske forståelse.


Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen.
• Realkompetanse