Hafslund Nett - DI for drift, prosjektering og LFS-B - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 1/2 time
Pris: 170

Vi tilbyr nettkurs i DI for drift, prosjektering og LFS-B. I Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det jobbes i høyspenningsanleggene.

Kursinnhold:
• Informasjon fra Driftsleder
• Årets fokuspunkter
• Krav til sikkerhetskoordinator
• Krav til innehaver av sikkerhetskort
• Risikovurdering og sikker jobb analyse
• Instrukser for spesifikke arbeidsoppgaver
• Informasjon om Hafslund Netts "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"

Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg.

Målgruppe for kurset

Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/ telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Hafslund Netts høyspenningsanlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høyspenningsanlegg som Hafslund Nett har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kursmateriell

Systemkrav:
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset. Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Trainor App:
Dette kurset kan lastes ned og kjøres offline.