HMS - rådgiverskolen - onlineKursarrangør: Arbeidsmiljøsenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 15 dager
Pris: fra 38.900
Neste kurs: 13.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer HMS-rådgiverskolen. Dette er en tilleggsopplæring innen HMS. Etter fullført opplæring vil deltakeren ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som rådgiver, sakkyndig og koordinator.

Innhold:
Deltakeren skal blant annet kunne bistå til å kartlegge arbeidsmiljøet, analysere og foreslå løsninger. HMS-rådgiverskolen bygger på de erfaringer som Arbeidsmiljøsenteret har utviklet etter å arrangert NHO s Vernelederskolen i flere tiår. Arbeidsmiljøsenteret har ivaretatt og utviklet de viktigste og beste emnene fra tidligere år og satt dette i sammen til en 3 ukers HMS-rådgiverskole. Det faglige / pedagogiske innholdet blir en kombinasjon av faktalæring og prosesslæring, med vekt på deltakernes erfaringer og opplevelser. Arbeidsformen vil derfor veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser samt hjemmeoppgaver.

Faglig innhold:

Helhetsperspektivet på arbeidsmiljøet:
• Hensikten med arbeidsmiljøloven
• Roller, oppgaver, ansvar, plikter

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i et systematisk perspektiv:
• Psykososialt arbeidsmiljø med hovedvekt på håndtering av personkonflikter / trakassering
• Megling i arbeidslivet
• Arbeidsmiljøutvikling / helsefremmende arbeidsplasser
• Tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne
• Likestilling og diskriminering
• Håndtering av rus og avhengighet i arbeidslivet

Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø:
• Personlig verneutstyr
• Kjemisk helsefare
• Støy og vibrasjoner
• Inneklima
• Ergonomi

Arbeidsrett:
• Oppfølging av arbeidstaker
• Omstilling / nedbemanning

Systematisk HMS-arbeid:
• Risikovurdering og risikostyring
• Kartlegging / overvåking av arbeidsmiljø
• Revisjon

Hjemmeoppgaver:
Det blir hjemmeoppgaver som skal løses mellom kursukene. Oppgavene er orientert mot utfordringer i egen virksomhet. Deltakerne vil her se på egen arbeidssituasjon, på samarbeidsrelasjoner, samt de krav og forventninger som stilles til HMS-rådgiveren. Deltakeren skal levere en kort, skriftlig besvarelse på oppgavene.

Målgruppe for kurset:
Personal- og HMS-rådgivere, hovedverneombud, bedrifshelsepersonell og andre som ønsker å øke sine kunnskaper innen HMS.

Forkunnskaper:
• Grunnleggende kunnskaper om HMS samt erfaring innen arbeidsområdet

Kursmateriell:
Detaljert program sendes ut etter opptaket til deltakeren

Eksamen/sertifisering:
Etter fullført 3-ukers skole, med aktiv deltakelse og innleverte hjemmeoppgaver, vil deltakerne få utlevert kursbevis.