HMS-kurs for verneombud og AMU - NettKursarrangør: TotalHMS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil Tilgang til kurs 12 måneder
Varighet: 1 - 3 timer
Pris: 2.390

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud og AMU som nettkurs. HMS-kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Innhold:
Det gir kunnskap om gjeldende lover og regelverk og hvordan man kan vurdere aspekter ved helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass. Videre gir det innsikt i rollefordeling og hvordan å gå fram for å utøve sin rolle som verneombud, for eksempel i møte med problematiske forhold. Verneombudet har i følge Arbeidsmiljøloven §6 - 5 krav på opplæring i HMS, og det er arbeidsgiver som både skal sørge for å tilrettelegge for dette og dekke kostnadene. I utgangspunktet skal verneombudskurs være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid.

Vår nettbaserte opplæring er et alternativ til et standard 40-timer HMS-kurs for verneombud. Vi har vært opptatt av å presentere innholdet så effektivt som mulig, og kurset gjennomføres på 1 - 3 timer! På kort tid gir altså kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan å arbeide for å ivareta det. Før du som verneombud melder deg opp på kurset, anbefales det at du og din leder signerer en skriftlig avtale om kortere opplæringstid.

Kursmateriell:
Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) som i følge Arbeidsmiljøloven §6 - 5 har krav på å gjennomføre HMS-opplæring.

Forkunnskaper:
• Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Eksamen/sertifisering:
Kursbevis