HMS-kurs for verneombud (2 dager) - bedriftsinterntKursarrangør: Solearning as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt HMS-kurs for verneombud. Kurset går over 2 dager og gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid, og er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Kurset er særlig egnet for virksomheter med lav risiko.

Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven (AML)
• HMS Forskriften
• Systematisk HMS-arbeid
• Internkontroll
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Ergonomisk arbeidsmiljø
• Skader og ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Psykososialt arbeidsmiljø


Kursleder: Sikke Otteren:
Sikke Otteren har over 15 års erfaring som kursleder innen HMS, og er en av landets mest etterspurte kursledere på dette området. Hun er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Sikke er forfatter av boken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften". Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Antall:
• Minimum 5 deltakere

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis. Kursavgiften inkluderer også siste utgave av boken: «Helse, miljø og sikkerhet» skrevet av kursleder Sikke Otteren.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis

Vis flere tilsvarende kurs: