HMS-kurs for ledere på nettKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Du kan starte ditt kurs umiddelbart etter at du kjøpt det
Varighet: 12 måneder
Pris: 1.590

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke deligeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs.

Vårt “HMS for ledere” kurs på nett gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Nettkurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Kurset avsluttes med en test. Når du har bestått eksamen kan du laste ned ditt kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
• Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
• Roller i HMS arbeidet
• Krav til arbeidsmiljø
• Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

Målgruppe:
HMS-ansvarlige, ledere, og ansatte innenfor HMS og HR

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Praktisk informasjon:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Eksamen/sertifisering:
Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen