HMS-kurs for ledere på - NettKursarrangør: TotalHMS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil Tilgang til kurs 12 måneder
Varighet: 1 - 3 timer
Pris: 1.790

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere som nettkurs. HMS-kurs for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS.

Innhold:
Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens §3 - 5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS. Vårt HMS-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil altså kursbevis fra Total HMS være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Hms-kurs for ledere på nett er bygd opp på en enkel, lærevennlig og pedagogisk måte. Vel vitende om hvor travel arbeidshverdagen kan være når en sitter i en lederposisjon, har vi vært opptatt av å presentere innholdet så effektivt som overhode mulig. Kurset gjennomføres på 1 - 3 timer! På kort tid gir altså hms-kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan å implementere det.

Det er gode grunner til å tilegne seg kunnskap om og systemer for et effektivt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. God og oppbyggende kommunikasjon og trygge relasjoner bidrar til økt effektivitet. Et sunt arbeidsmiljø fører til færre tilfeller av fravær og sykdom. Sikkerhet på jobben minsker sannsynligheten for arbeidsrelaterte ulykker og vil gi de ansatte opplevelsen av å bli vel ivaretatt. Samlet sett fører et vellykket HMS-arbeid til at trivselen øker blant de ansatte. Kunnskap om og implementering av HMS er med andre ord alfa og mega om en ønsker å frembringe potensialet til staben av ansatte.

Målgruppe for kurset:
Ledere

Forkunnskaper:
• Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Eksaemen/sertifisering:
Kursbevis

Vis flere tilsvarende kurs: