HMS for verneombud - nettkursKursarrangør: Opplæring Vest
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 dager
Pris: 1.950

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud som nettkurs. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Informasjon
Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. I utgangspunktet skal verneombudskurs være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Vår nettbaserte kurs " Verneombud 2 dagers kurs" er et alternativ til et standard 40-timer HMS-kurs for verneombud.

Før du som verneombud melder deg opp på kurset, anbefales det at du og din leder signerer en skriftlig avtale om kortere opplæringstid. En mal for en slik avtale mellom partene kan lastes fra vår hjemme siden, under selve kurset eller under fanen skjema "avtale om kortere HMS opplæring". Avtalen fylles ut og oppbevares av bedriften. Det skal også foretas en forsvarlighetsvurdering som skal dokumenteres skriftlig og fremvises ved eventuelle tilsyn.

Temaer i kurset:
• Lovverk
• Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Ergonomi, Sykefravær
• AKAN / Rus og avhengighet, Internkontroll
• Risikovurdering, SJA (sikkerjobbanalyse)
• Hjerte og lungeredning
• Vernerunde
• Rolleforståelse i HMS-arbeidet. mm
• Oppgaver

Innhold:
1. Hva er en sikkerhetsforskrift
2. Når gjelder forskriften
3. Definisjon på varme arbeider
4. Arbeidsinstruks
5. Definisjonen av en fast tilrettelagt arbeidsplass
6. Avtale med ekstern håndverker
7. Rydda eller beskytta område
8. Åpning i gulv vegger og tak
9. Slokkeutstyr
10. Brannvakt til stede

11. 1-11 taktekking 1-11
12. Gassflasker
13. Oksygen
14. Propan
15. Acetylen
16. Alternative arbeidsmetoder
17. Verneutstyr varme arbeider
18. Førstehjelp
19. Rømningsvei og varsling
20. Hjerte og lungeredning - Grip AS

21. Leksjon 1.1 - Innledning
22. Leksjon 1.2 - Innledning krav sertifisert og dokumentert opplæring
23. Innledning leksjon 1.3 - Ulykker rapportering og årsaker
24. Kap. 2.3 - Forskrift om utførelse av arbeid modul 1 1
25. Leksjon 2.8 - Byggherreforskriften og forskrift om landtransport av farlig gods
26. Leksjon 3.1 - Vurdering av arbeidsmiljøet mht.risiko og tiltak
27. Leksjon 3.3 - Forsikring ansvar og konsekvens
28. Leksjon 3.4 - Ulykker og konsekvenser
29. Ytremiljø 4.1
30. Leksjon 5.1 - Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr

31. Leksjon 5.2 - Løfteoperasjoner med arbeidsutstyr
32. Leksjon 5.3 - Personbefordring
33. Kap. 7 - Farlig gods
34. Velkommen til 40 timers HMS kurs Verneombud og AMU
35. Verneombud 1 - Hva er HMS
36. Verneombud 2 - Gjøremål i HMS-arbeidet
37. Verneombud 3 - Historiske tilbakeblikk
38. Verneombud 4 - Rolle arbeidsgiver
39. Verneombud 5 - Rolle arbeidstaker
40. Verneombud 6 - Rolle verneombud

41. Verneombud 7 - Rolle AMU
42. Verneombud 8 - Rolle bedrifshelsetjenesten
43. Verneombud 9 - Industrivern
44. 10 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
45. Verneombud 11 - Arbeidsmiljø
46. Verneombud 12 - Fysisk arbeidsmiljø
47. Verneombud 13 - Psykososialt arbeidsmiljø
48. Verneombud 14 - Mobbing på arbeidsplassen
49. Verneombud 15 - Konflikt
50. Verneombud 17 - Stress

51. Verneombud 18 - Rusproblematikk
52. Verneombud 19.1 - IA avtalen
53. Verneombud 19 - Sykefravær
54. Verneombud 20 - Kommunikasjon
55. Verneombud 21 - Risikovurdering
56. 22 Modul 1.1
57. Verneombud 23 - Varme arbeider
58. Verneombud 24 - Helsefremmende arbeidsplasser
59. Verneombud 25 - Vernerunde
60. Avsluttning verneombud 2 dager

Dette kurset inneholder:
• 60 deltemaer
• 120 filmer
• 4 vedlegg
• 594 øvelsesoppgaver

Målgruppe for kurset:
Verneombud

Eksamen / sertifisering:
Avslutt eksamen. Kursbevis ved gjennomføring