HMS for ledere - bedriftsinterntKursarrangør: Simployer AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere i bedrifter. Lovpålagt opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomledere. Praktisk HMS er ikke bare regler, prosedyrer, rapportering og kontroller. Det handler også om en vanlig dag på jobben. Du får informasjon om aktuelle verktøy til bruk i HMS-arbeidet.

Innhold:
Kurset gir øverste leder den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever. Kurset gir deg overblikk over kravene, samt beste praksis for å kunne etablere en god HMS-kultur i virksomheten. Hovedfokuset er lagt på den praktiske hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens regelverk til å skape økt lønnsomhet, godt omdømme og styrket konkurransekraft.

På kurset lærer du:
• Å få oversikt over krav og muligheter på HMS-området
• Praktisk gjennomføring - hva du må ha på plass og hva må du gjøre
• At arbeidsmiljø handler om arbeid - jobber du med de viktigste tingene hos deg
• Om aktuelle verktøy til bruk i HMS-arbeidet

Program:
kl 09:00 - Kursstart

Velkommen og introduksjon:
• HMS - hva handler det egentlig om

Innføring og oppfriskning av lovverk og systematisk HMS-arbeid:
• Oversikt over HMS-regelverk
• Kort om arbeidsmiljøloven, inkludert roller og ansvar i HMS-arbeidet
• Øverste leder, mellomleder, arbeidstaker, verneombud, annen tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, tilsynsmyndigheter.
• Systematisk HMS-arbeid og internkontroll - hva det innebærer i praksis
• Sette mål, planlegge, utføre og følge opp
• Gjennomgang av de enkelte internkontrollkravene, og hvordan de kan løses
• Kartlegging, risikovurdering, avvik som forbedringsverktøy og varsling av kritikkverdige forhold

kl 12:00 - 13:00, Lunsj

HMS-kultur:
• Culture eats strategy for breakfast - hva slags HMS-kultur har vi, egentlig

Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer:
• Ergonomi
• Innemiljø

Skader, ulykker og sykefraværsarbeid:
• Varsling av alvorlig personskade
• Innmelding av mulig yrkesskade og yrkessykdom
• Sykefraværsoppfølging

Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer:
• Vold og trusler
• Trakassering / seksuell trakassering og mobbing
• Stress
• Omstilling
• Positive arbeidsmiljøfaktorer - hva fremmer et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede

kl 16:00 - Kurset avsluttes

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kursholder: Anne Sandtorp

Infotjenester var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.