HACCP webinarKursarrangør: Hygieneconsult
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 13:00
Varighet: 4 timer
Pris: 3.500

Vi tilbyr kurs i HACCP som webinar. HACCP er et velkjent verktøy for næringsmiddeltrygghet og et krav til alle som håndterer næringsmidler i Norge. Her får du en innføring i hva HACCP innebærer og hvordan du kan bidra til å opprette, implementere og vedlikeholde HACCP i din bedrift.

Kursinnhold:
Dette kurset har til hensikt å forenkle begreper og tilpasse dem til arbeidshverdagen i små og mellomstore bedrifter. Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon.

Vi veksler mellom forelesninger og gruppeøvelser og dekker følgende tema:
• Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
• Grunnforutsetninger
• Planlegging av et HACCP-studie
• Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
• Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
• Fareanalyse, kritiske styringspunkter, kritiske grenser, overvåking og korrigering
• Verifisering og dokumentasjon

Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg til deg som arbeider med catering, storkjøkken, grossister, detaljister og andre småskalaaktører som produserer, frembyr og / eller lagrer mat. Kurset er mest aktuelt for bedriftens daglige leder, produksjonsleder, IK-MAT ansvarlige person, kjøkkensjef, ferskvaresjef og kokker. Kurset anbefales også for alle med ansvar for mathåndtering, TRYGG MAT-systemer, internkontroll, risiko styring, ledelse, hygiene og kvalitet og deltakere i HACCP-team.