Grunnopplæring GDPR og personvernregler - WebinarKursarrangør: Eksterngransking
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:30 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 3 300

Hva betyr den nye personvernforordningen (GDPR) med hensyn til behandling av personopplysninger for din virksomhet, og hva må du gjøre? Se hva tidligere kursdeltakere fra Oslo og Bergen har uttalt nedunder.

Lovpålagt opplæring i GDPR/Personvern:
Alle som behandler personopplysninger plikter å gjennomføre lovpålagt opplæring i personvern jf. GDPR artikkel 24, 25, 28, 32 og 39 (1) b.

Påmelding kan trekkes tilbake frem til 1 uke før kursstart, evt. frem til kurset er bekreftet igangsatt.

Påmelding gjøres her: https://www.eksterngransking.no/bookings-checkout/gdpr-grunnkurs-1-dag-webinar

Innhold:
• Hva er Personvern?
• Formål med GDPR-forordningen
• Alminnelige bestemmelser, formål og definisjoner
• Prinsipper for behandling av personopplysninger
• Hjemmel og vilkår for å behandle personopplysninger
• Vilkår for at mindreårige kan samtykke
• Behandling av sensitive personopplysninger
• Registrertes rett til informasjon
• Registrertes rett til korrigering og sletting
• Behandlingsansvarliges rolle og oppgaver
• Personvernombudets rolle og oppgaver
• Databehandlers rolle og oppgaver
• Krav til gjennomføring av risikovurderinger
• Krav til internkontroll og avviksbehandling
• Krav til GDPR internkontrollsystem
• GDPR og samsvar med ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet
• GDPR sjekkliste med beregning av GDPR-SCORE
• Hvordan tolke og anvende reglene i GDPR
• Ansvar for styre og daglig leder ved brudd på GDPR

Du trenger INGEN forhåndskunnskaper om GDPR før du tar kurset, og du trenger IKKE lese på GDPR loven eller Personvernloven før du kommer!

Inkluderer lunsj og kursdokumentasjon.

Ansvarlig kursinstruktør: Roy Nordli

Roy Nordli er økonom og jurist med GDPR som spesialfelt. Roy Nordli er i tillegg sertifisert Kvalitetsleder, Revisjonsleder og Risk Manager fra EOQ/ Norsk Sertifisering. Roy Nordli er sensor i ovennevnte sertifiseringer, og er i tillegg sensor for arbeidsmiljøledere iht. ISO 45001.

Målgruppe for kurset:
Ledere og alle ansatte med personalansvar, eller som behandler personopplysninger. Omfatter HMS-ansvarlig, kvalitetsansvarlig, revisor, Verneombud, tillitsvalgte, juridiske ansvarlige, styret og administrativ ledelse.

Kursmateriell:
Innbundet hefte med kursdokumentasjon tilrettelagt for notater. GDPR-algoritme som beregner din GDPR-score.

Eksamen/sertifisering:
Ved gjennomført kurs tildeles GDPR-kursbevis.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Agnieszka G. Kulik, regnskapsfører og jurist: "Takk for en spennende opplæring i GDPR"
Faglig utbytte: 10/10 Formidling: 10/10

Mary Nyheim, HR Manger Norway: "Ryddig og god gjennomgang av et komplisert lovverk"
Faglig utbytte: 9/10 Formidling: 10/10

Sigrid T. Øye, avd.leder Bergen kommune:"Nyttig å få gått gjennom forordningen og hvilke
krav som egentlig gjelder i Norge"
Faglig utbytte: 9/10 Formidling: 9/10