Grunnleggende turlederkursKursarrangør: DNT Fjellsport Oslo
Sted: Breivoll Gård og Bestemorstua ved Bunnefjorden
          Akershus, Ås
Kursadresse: Breivoldveien, 1407 Vinterbro (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 helg
Pris: 2.466
Neste kurs: 20.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Er du klar for å ta spranget? Liker du å være på tur og ta ansvar? Dette er et kurs for deg som vil ta med andre på tur med eller uten overnatting i Marka, bli trygg på orientering, lære mer om friluftsliv og om hvordan turene påvirkes av kulde, is og snø. Bli kjent med turlederrollen og deg selv.

Program:
DNTs grunnleggende turlederkurs gir deg kompetanse til å lede fellesturer i lavlandet / marka / nærmiljøet hele året. Kurset er første trinn i DNTs turlederutdanning og er også et kurs som ligger til grunn for de som vil gå videre på DNT sommerturlederkurs for å kunne lede turer i fjellet.

Deltakerne bytter på rollen som turleder. Hver enkelt deltaker skal få god nok tid til å prøve seg som turleder og lære underveis. Kurset er veldig praktisk rettet, men med noen teoriøkter. Opplegget er ikke eksamens-/ testpreget, men er mer et kurs hvor man lærer underveis, hvor det er lov å gjøre feil og hvor vi lærer av hverandre. Deltakerne blir vurdert til bestått eller ikke bestått.

Tema:
• Turlederrolle
• Sekk og klær
• Gruppedynamikk
• Turplanlegging og risikovurdering
• Førstehjelp
• Turlederressurser og - goder
• Mat på bål
• Kart og kompass, UTM-koordinater, SARTTO
• Innsjekk på hytta
• Praktisk turledelse

Mål:
Etter endt kurs skal deltagerne ha:
• God praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse
• God generell turkunnskap
• God kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur
• Grunnleggende kart- og kompassferdigheter (kartmarsj, veivalg, beregning av distanse og tid, oppfang og ledelinjer, merking av stier, målestokk, høydekurver, ekvidistanse, karttegn og himmelretninger, osv.)

Pris:
Kursavgiften inkluderer: Overnatting, instruktør og måltider (frokost, niste / termos og middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste / termos. Kursavgiften refunderes etter 3 tur / aktivitetslederoppdrag for DNT Oslo og Omegn.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å lede turer i marka eller nærområde, med eller uten overnatting, lokalt for DNT Oslo og Omegn. Du trenger ingen forkunnskaper, men må være turvant, beherske kart og kompass og like å ta med andre på tur. Hyggelig og ansvarsbesvisst. Ellers lærer du det meste på kurset.

Opptakskrav:
• For opptak til grunnleggende turlederkurs, kreves det gjennomført ambassadørkurs
• Du bør ha vært en del på tur tidligere og ha grunnleggende kunnskap om kart- og kompass
• God generell turkunnskap
• Aldersgrense er 16 år
• Vi anbefaler alle deltakere å melde seg på kart- og kompasskurs

Annet:
Alle deltakere tilskrives ca 1 uke før kursstart, her følger mer informasjon. Dere mottar også Turlederhåndboka og informasjon som bør leses i forkant av kurset.

Vis flere tilsvarende kurs: