Grunnleggende mikrobiologiKursarrangør: Aquatiq Consult
Sted: Thon Hotel Arena
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Kursadresse: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.300

Vi tilbyr kurs i grunnleggende mikrobiologi. Målsettingen er at deltagere skal få oppdatert kunnskap om etablering og vekst av de viktigste matforgiftningsbakteriene, samt et utvalg av kvalitetsforringende bakterier.

Innhold:
En rekke bakterier og virus kan forårsake sykdom som smitter gjennom mat og vann. Alvorlighetsgraden og varigheten av sykdommene varierer betydelig. Forringelse av mat er et annet problem som kan oppstå på ethvert trinn i næringsmiddelkjeden forårsaket av vekst og aktivitet av kvalitetsødeleggende mikroorganismer. Slike bakterier er ansvarlige for ødeleggelse av produkter og dermed økonomiske tap for produsent, grossist, detaljist og forbruker. Kunnskap om styrker og svakheter til "fienden" er essensielt i trygg mat arbeidet. Kurset skal bidra med å øke forståelsen hvordan disse mikroorganismene overlever og formerer seg.

Agenda:
• Vekst og overlevelse av mikroorganismer
• Biofilm
• Kvalitetsforringende mikroorganismer
• Indikatorbakterier
• Matforgiftning og patogene mikroorganismer
• Virus

Målgruppe for kurset:
Kurset vil være nyttig for kvalitetspersonell og andre som jobber med produksjon, HACCP, mikrobiologi, prøvetaking og vurdering av analyseresultater.

Bedriftsinternt:
• Kurset kan også bedriftstilpasses