Grunnleggende hygiene og mattrygghet - nettkursKursarrangør: Aquatiq Consult
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 10:00 - 12:30
Varighet: 2 1/2 time
Pris: 3.000

Vi tilbyr grunnleggende kurs i hygiene og mattrygghet som nettkurs. Målsettingen er å kunne hjelpe dere med å starte en endrings- og forbedringsprosess og få en bedre forståelse på hva hygiene og mattrygghet innebærer for din bedrift.

Kursinnhold:
• Hvorfor - hvordan
• Hygiene en av de viktigste grunnforutsetningene for å klare å produsere trygg mat
• Samtidig skal produksjon gå raskt og effektivt. Dette kan medføre en fare for mattryggheten om ikke god opplæring og gode rutiner er på plass.
• Vi setter hygiene inn i bildet matproduksjon og kommer med mange viktige punkter for å bringe ansatte enda nærmere god mattrygghetskultur.
• Bilder og eksempler

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for HACCP team, kvalitetsledere, teknisk team, renholdsteam og mellomledelse