Grunnkurs snøscooter - klasse SKursarrangør: Høy Puls Trafikkskole AS
Sted: Oppmøte på Storlien Hotel i Sverige
          Utlandet, Sverige
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3800
Neste kurs: 07.12.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr grunnkurs snøscooter - klasse S. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. NB NB LES INFO - NYE REGLER FRA HØSTEN 2019

NBN NB NB NB !!!!!!!!! NB NB Det har kommet nye bestemmelser om gjennomføring av disse kurs for å få svensk førerbevis for snøscooter
1 Du må ha fått innvilget Svensk samordnigsnummer / personnummer før du begynner på kurs
2 Du må disponere en Svensk postadresse registrert på en privatperson i det svenske postsystemet . NB NB Ikke firmaadresse.
3.Du må sende oss en scannet kopi av passet ditt.
4.Denne prosessen tar ca. 30 dager slik at vi må ha alle opplysninger på plass senest ca 45 dager før kursstart Fordelen med dette er at du kan få førerbeviset ditt mye tidligere og raskere enn før, slik at du kan komme igang med kjøringen når du er fylt 16 år, teoriprøven er bestått og kurset er blitt registrert inn til myndighetene av trafikkskolen.

Grunnleggende opplæring:
På dette trinnet skal du lære om snøscooteren og bruken av den, og kunne kjøre snøscooteren rent kjøreteknisk.

Obligatorisk grunnkurs:
På trinn 2 skal du begynne med å ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs hos en trafikkskole. Her skal du blant annet lære om motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring og hva du skal ha med av sikkerhetsutstyr på tur.

Obligatorisk praktisk opplæring:
Når du har tatt grunnkurset skal du gjennomføre 3 timer praktisk opplæring hos en trafikkskole. Du skal bli kjent med snøscooteren, og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter i lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer blant annet til å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

Privat øvelseskjøring:
Før du øvelseskjører privat, må du undersøke hvilke regler som gjelder lokalt.

Obligatorisk trinnvurdering:
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del:
På dette trinnet skal du lære å kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

I trinn 3 skal du gjennom 4 timer obligatorisk opplæring. Av dette er minst 3 timer egenkjøring i variert terreng.
Du lærer blant annet å:
• Tilpasse kjøringen til terreng, føre og andre brukere av naturen (dyreliv, natur og miljø).
• Forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø.
• Kjøre med passasjer og med opplastet tilhengerslede, og hvilke utfordringer som er knyttet til det.

Obligatorisk trinnvurdering:
Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Teoriprøve:
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker grunnkurs snøscooter - klasse S

Vis flere tilsvarende kurs: