Grunnkurs renholdsarbeider - nettundervisningKursarrangør: K2 kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 uker
Pris: 6.900

Vi tilbyr grunnkurs renholdsarbeider som nettundervisning. Kurset tar utgangspunkt i læreplanen for renholdsoperatørfaget, med fokus på utvalgte temaer og kompetansemål som er nødvendig for grunnleggende kunnskap i faget.

Praktisk tilnærming til fagstoffet med diskusjoner, individuell oppgaveløsing og praktiske øvelser.

Kursinnhold:
• Renhold og renholdservice
• Hygiene og smittevern
• HMS
• Utstyr og metoder
• Renholdsmidler

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres på dagtid over 4 uker à 3 timer 3 ganger i uken (mandag, torsdag og fredag). Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Digital læringsportal:
I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe i renholdsbransjen og har behov for grunnleggende kunnskap i faget.

Forkunnskaper:
• Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
• Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum nivå A2

Eksamen / sertifisering:
Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis