Grunnkurs lager- og logistikkarbeider - nettundervisningKursarrangør: K2 kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 4 uker, 3 ganger i uken à 3 timer
Pris: 6.900

Vi tilbyr nettbasert grunnkurs i lager- og logistikkarbeider. Kurset vil gi deg grunnleggende kjennskap til faget for å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider. Målsettingen med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen.

Innhold:
Kurset tar utgangspunkt i læreplanen for logistikkfaget, med fokus på utvalgte temaer og kompetansemål som er nødvendig for grunnleggende kunnskap i faget. Praktisk tilnærming til fagstoffet med diskusjoner, individuell oppgaveløsing og praktiske øvelser.

Agenda:
• Forståelse for kvalitet og service
• Arbeidsprosesser på forskjellige typer lager
• HMS og internkontroll
• Logistikksystem
• Miljøaspektet
• Forståelse for begrepet effektivitet i flere sammenhenger
• Forståelse for Begrepet «omsorg» for varer / gods
• Varen skal komme hel og uskadet fram
• Forståelse for begrepet «godsets egenart»

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som nettundervisning på dagtid over 4 uker, 3 ganger i uken à 3 timer. Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant. Ved bruk av nettundervisning kan du følge undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC.

Digital læringsportal:
I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal

Målgruppe for kurset:
Dette kurset passer for deg som:
• Ikke har / har noe erfaring med lager- og logistikkarbeid
• Er i omskolering og ser etter et nytt yrke

Forkunnskaper:
• Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
• Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum A2-nivå

Kursmateriell:
Som deltaker på interaktive nettkurs hos K2 må du ha tilgang til pc, nett og headsett i undervisningen.

Eksamen / sertifisering:
Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis