Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anlegg - nettkursKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 40 timer
Pris: 6.990

I samarbeid med Avonova tilbyr vi et 40 timers HMS-kurs tilrettelagt for bygg- og anleggsbransjen. Kurset gjennomføres som kombinert fjernundervisning og nettkurs. De to første dagene er direktesendt fjernundervisning, mens de to siste dagene går som nettkurs der du styrer egen fremdrift.

Kurset dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Detaljer
Mer om kurset

Uavhengig av bransje stiller arbeidsmiljølovgivningen krav til opplæring og kompetanse for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgiver og ledere.

Dette kurset møter kravene om grunnopplæring og kan gjennomføres som fjernundervisning over to dager (ledere) eller som et 40-timerskurs (fjernundervisning, e-læring og oppgave) for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er tilpasset bygg- og anleggsbransjen gjennom eksempler og oppgaver, og særlig ved at den viktige byggherreforskriften blir gjennomgått: Mange i bransjen opplever at det er vanskelig å skille mellom HMS og SHA, og å forstå hvorfor vi trenger to begrep. Vårt kurs har som mål å oppklare dette, og å gi deltakerne kunnskap om hvordan regelverkene skal følges hver for seg og sammen.

Kurset vektlegger dialog, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Deltakerne skal ikke bare tilegne seg kunnskap om regelverket, men også bygge forståelse for hvordan et gjennomtenkt HMS-arbeid kan gjennomføres i praksis.

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for alle i bygg- og anleggsbransjen med krav om 40-timers opplæring:
• Verneombud
• Hovedverneombud
• AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget

Kurset passer også for andre med krav om opplæring:
• Arbeidsgiver

… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:
• Ledere
• HR-personell
• HMS-personell
• Tillitsvalgte

Sentrale temaer for kurset
HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og alle sentrale temaer blir gjennomgått i fjernundervisningen. E-læringsdelen av kurset består av moduler som repeterer noen av temaene og går grundigere gjennom andre. I løpet av kurset vil deltakerne få testet kompetansen de har opparbeidet seg.

• Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Innføring i byggherreforskriften
• Rollene i HMS-arbeidet
• Rollene i byggherreforskriften (SHA)
• Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
• Arbeidsrelaterte skader og sykdommer
• Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften)
• Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
• Kartlegging av arbeidsmiljøet, vernerunder m.m.
• Risikovurderinger
• Handlingsplan (oppfølging av risiko og mangler)
• Koordinering på bygg- og anleggsplass
• SHA-plan
• Det fysiske arbeidsmiljøet
• Kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplassen
• Ergonomi og fysisk aktivitet
• Det psykososiale arbeidsmiljøet
• Sykefraværsarbeid i virksomheten
• Rus/AKAN – forebygging og oppfølging

Krav til forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å være med på grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset tar utgangspunkt i arbeidshverdagen til ansatte og ledere i bygg- og anleggsbransjen. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-erfaring, men kurset skal også gi påfyll til deltakere som er kjent med stoffet.