Grunnkurs foto - åpent kurs i Oslo Kamera KlubbKursarrangør: Oslo Kamera Klubb
Sted: Hele landet, OKKs klubblokaler ligger i Café Aasens lokaler.
          
Kursadresse: Hans Nielsen Hauges gate. 44, 0481 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: 17.00 - 20.15
Varighet: 6 kvelder
Pris: 3.550/3.150 OKK-medl.

Kurset gir inspirasjon og kunnskap, visuelt og teknisk. Det ideelle kurs for hobbyfotografen, familiefotografen og entusiasten! Lær å ta bedre bilder!

Grunnkurset krever ingen forkunnskaper da alle grunnleggende begreper vil bli gjennomgått. Det passer for deg enten du er nybegynner eller har fotografert en del, men gjerne vil lære mer. Det eneste som kreves er lysten til å lære å skape bedre bilder. Kurset vil gi kunnskap og inspirasjon, og stimulere kreativiteten – gjennom å ta bilder, se bilder og diskutere bilder – masse bilder! Noe av det aller viktigste i kurset er derfor å løse de fotografiske oppgavene mellom hver kurskveld. Disse bildene leveres inn for gjennomgang, diskusjon og rettledning på kurskveldene. Kurset strekker seg over flere uker nettopp for å gi god tid til å fordøye stoffet, løse oppgaver og øve. Øvelse gjør mester!

For å kunne være i stand til å skape et bra bilde er det en nødvendighet å kunne bruke verktøyet. Derfor er det også viktig at du lærer deg det grunnleggende om hvordan et kamera fungerer. Da vil du nemlig bevisst kunne utnytte dette til å skape bildet slik du ønsker det, i stedet for å være prisgitt tilfeldighetene. Vi lærer også å forstå det digitale bildet og kameraets digitale innstillingsmuligheter, slik at vi kan gjøre fornuftige valg for et best mulig bilde. Det vises også noen få eksempler på hvordan man i etterkant kan forbedre et digitalt bilde ved bruk av Lightroom.

Målsetting:
• Hovedmålet med kurset er å lære å skape bedre bilder! Da må man:
• Forstå grunnleggende funksjoner og innstillinger på et kamera (lukker, blender osv)
• Lære hvordan disse påvirker bilderesultatet.
• Forstå digitale funksjoner og innstillinger, og effekten av disse.
• Lære å se, finne motiver og bestemme hva man vil fortelle.
• Fortelle dette gjennom en spennende komposisjon.
• Se lyset, forstå lyset, skape lyset, bruke lyset.
• Få innblikk i hvordan et digitalt bilde kan forbedres ytterligere gjennom bildebehandling.
• Tenke visualisering og slippe kreativiteten løs.

På kurskveldene blir stoffet rikt illustrert med bilder. Nøkkelen til effektiv læring er å prøve og feile selv. Du får visuelle oppgaver i hjemmelekse som skal løses mellom kurskveldene. Slik utvikler du dine ferdigheter. Disse bildene leveres inn for gjennomgang, diskusjon og rettledning på kurskveldene.

Etter endt kurs håper jeg at fotointeressen din har blitt ytterligere stimulert og at grunnlaget er lagt for at du kan utvikle deg videre med å ta bedre bilder på din individuelle måte.

Kursplan:
Kurset går over 6 kvelder + fototur.
Felles fototur (med individuell hjelp) bestemmes i løpet av kurset.
Kurskveldene starter med en kort repetisjon fra forrige kurskveld.
På kurskveldene ser vi på, og diskuterer deltakernes bilder.
Det blir gitt oppgaver fra gang til gang.

Om du går glipp av en kveld eller to i løpet av ditt kurs vil du fritt kunne møte på tilsvarende kveld/kvelder på neste kurs!

1. Kurskveld:
• Presentasjon & innledning.
• Kamera – oppbygning og basisfunksjoner / basisinnstillinger.
• Tekniske bildeegenskaper og deres avhengighet av basisinnstillingene.

2. Kurskveld:
• Fortsettelse om tekniske bildeegenskaper ….
• Mer om kamera / sensor / objektiv.

3. Kurskveld:
• Andre funksjoner og innstillinger / knapper og menyer – analoge og digitale.
• Det digitale bildet / filformater.
• Stativ.

4. Kurskveld:
• Lys: se lyset / forstå lyset / utnytte lyset / skape lyset
• Lysmåling

5. Kurskveld:
• Mer om Lys
• Blits
• Komposisjon / bildets innhold / kreativitet

6. Kurskveld:
• Gjennomgang av deltakernes “eksamens”-bilder / bildediskusjon
• Oppsummering

Fototur:
• En felles fototur i løpet av kurset

Møt presis / husk kamera.

Målgruppe for kurset

Den som ønsker å lære å ta bedre bilder gjennom å få inspirasjon og kunnskap - visuelt og teknisk.

Kursmateriell

Et fyldig kurskompendium.
Pluss oppgaver og fyldige oppsummeringer på email for hver kurskveld.