Grunnkurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgassKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 4.500

Vi tilbyr grunnleggende kurs for mannskap på skip som driftes på flytende naturgass, LNG. Kurset er rettet mot mannskap på alle typer fartøy som driftes på drivstoff med lavt flammepunkt. Undervisingsform er som klasseromsundervisning med øvelser.

Kursinnhold:
• Gassegenskaper - naturgass/LNG
• Risiko ifm. bruk av gass på skip
• Daglig drift og vedlikehold
• Bunkring
• Risikostyring og beredskap

Hva du får igjen for kurset:
• Kursbevis som dokumenterer myndighetskrav til kompetanse for mannskap på fartøy som driftes på brensel med lavt flammepunkt.
• Obligatorisk utdanning i henhold til STCW koden

Hvorfor velge oss:
• Våre instruktører har lang erfaring med gass
• Våre kurs veksler mellom teori og praktiske øvelser
• Våre kurs har en praktisk tilnærming til fagstoffet

Målgruppe for kurset:
Kurset er rettet mot mannskap på alle typer fartøy som driftes på drivstoff med lavt flammepunkt.

Forkunnskaper:
• Kurset er grunnleggende og det kreves ingen forkunnskaper innenfor gass og gassinstallasjoner