Grenser og mestring - hånd i hånd, nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 17:00 - 19:00
Varighet: 2 timer
Pris: 990
Neste kurs: 15.02.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs om grenser og mestring. Hverdagen i barnehagen og på SFO / AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det noen ganger virke så vanskelig å skape balanse og legge til rette for den gode arenaen for lek, omsorg, læring og danning?

Innhold:
• Grensesetting - hvorfor er det så komplisert
• Er alle grenser like viktige
• Nei - et kjærlig svar
• Hvem blir jeg i møte med deg
• Kommunikasjon og konflikthåndtering
• Konflikter som en mulighet for læring
• Selvregulering og vilje

Kursholder: Anne Holsæter Nordbye

Anne Holsæter Nordbye er barnehagelærer med videreutdanning i endringsledelse og personalledelse, og styrerutdanning fra BI. Hun har 20 års erfaring fra arbeid i og med barnehage, fra assistent til pedagogisk leder, styrer og seksjonsleder. Barnehagene Anne sist var leder for deltok i et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsforbundet, om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Anne er nå rådgiver i oppvekstavdelingen i Oppegård kommune, fra og med 1. januar 2020 blir hun områdeleder i team for avdeling oppvekst i Nordre Follo kommune.

Anne har en varm og praksisnær formidlingsevne, og holder kurs om flere tema innenfor det barnehagefaglige; lek, de yngste barna, barn i risiko, tilstedeværelse (voksenrollen), grenser, vurdering, verdigrunnlaget, barnehagen som lærende organisasjon, relasjonskompetanse, livsmestring og barnehagen psykososiale miljø. Annes kurs er stappfulle av praksisfortellinger, humor og alvor, og det er alltid rom for aktiv dialog og refleksjon!