Gratis temakveld for foreldre livsmestring og selvfølelseKursarrangør: Diameta
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt
Varighet: 2 måneder
Pris: Gratis

Barns livsmestring og selvfølelse. Er det temaer du ønsker å vite mer om? Gratis temakveld for foreldre, med fokus på hvordan du som forelder ved enkle verktøy kan hjelpe barnet ditt til å føle seg god nok, og å ta de riktige valg.

Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer i sin hverdag og nettopp derfor er det viktig at alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere med andre på en god måte, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv.

Om foredrags-/kursholder:
• Knut Rinden er en svært erfaren foredragsholder og kursholder og har bred erfaring som mellom og toppleder i næringslivet.
• Han har veldig lang erfaring som foredragsholder med over 1 000 avholde foredrag og over 200 avholdte kurs så langt i sin karriere.
• og kjennetegnes gjennom:
o Sterke relasjonsskapende evner
o Sterke kommunikative egenskaper
o Trives med å skape resultater gjennom andre
o Er "lag"-byggende av natur
o Motiverende, nytenkende, tydelig og ambisiøs som menneske og leder
o Positiv problemløser som er trygg på seg selv og har masse initiativ

På temakvelden vil Knut gå igjennom hva barnet/ungdommen lærer på våre mestringskurs:
• Håndtering av vonde følelser
• Hvordan få bedre selvfølelse
• Hvordan sette seg mål
• Hvordan bli mer motivert
• Mindfulness
• Bedre søvn
• Hverdagsverktøy
• Sinnemestring
• Konflikthåndtering
• Selvhjelpsteknikker
• Hvilke verdier har jeg?
• Litt om kosthold

Etter gjennomført mestringskurs vil barnet/ungdommen din vil få bedre selvfølelse:
• Bli tryggere i seg selv
• Mestre forskjellige følelser
• Få motivasjon som gir riktig fokus
• Bli bevisst effekten av positive tanker
• Hvordan ha det bra i livet sitt

Bli med på gratis informasjonskveld.

Målgruppe for kurset

For alle som ønsker en bedre selvfølelse