God regnskapsføringsskikk - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.100

Vi tilbyr kurs i god regnskapsføringsskikk som nettkurs. Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Innhold:
Gjeldende standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) trådte i kraft fra 01.01.15 og erstattet de tidligere standardene vi hadde hatt i en årrekke. Det har også vært endringer i standarden etter ikrafttredelsen, som det er viktig å kjenne til. Blant annet inntas betalingsoppdrag som nytt oppdragsområde fra og med 2017. For en ekstern regnskapsfører er det avgjørende å sette seg godt inn i innholdet i den gjeldende standarden for god regnskapsføringsskikk, og holde seg oppdatert på endringer.

Regnskapsførere som var godt kjent med de standardene som gjaldt før 2015 har måttet tilpasse seg nye krav, men vil også kunne nyte godt av forenklinger som er gjort. Videre er det nødvendig å gjøre seg kjent med strukturen i standarden for å kunne etterleve denne.


Agenda:

Struktur i standarden:
• Endringer i forhold til tidligere standarder
• Utgangspunkt og definisjoner
• Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag
• Oppdragsavtale og fullmakter
• Oppdragsgivers regnskapsmateriale
• Oppdragsutførelse

Oppdragsutførelse:
• Generelt
• Faktureringsoppdrag
• Lønnsoppdrag
• Betalingsoppdrag
• Bokføringsoppdrag
• Årsoppgjørsoppdrag
• Rene rapporteringsoppdrag
• Oppdragsdokumentasjon
• Kvalitetskontroll


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF/GRFS 7 timer

Revisor:
• Annet 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er svært aktuelt for deg som arbeider i ekstern regnskapsførervirksomhet, enten du er autorisert regnskapsfører eller annen medarbeider. Standardens innhold kan også være anvendelig som kvalitetsnorm hos virksomheter som fører regnskapet selv, og kurset passer derfor også for deg som jobber med intern regnskapsføring.