God oppdragskvalitet, fire grunnpilarer - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: fra 2.000

Vi tilbyr kurs i god oppdragskvalitet, fire grunnpilarer som nettkurs. Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar i 2017 avdekket flere områder hvor regnskapsforetakene og den enkelte regnskapsfører har mye å hente på å jobbe mer systematisk med oppdragskvalitet.

Innhold:
Dette gjelder både for de interne rutiner og kontrollmekanismer, så vel som i samarbeidet med oppdragsgiver. Basert på resultatene fra tematilsynet, har Regnskap Norge laget en nettkursserie med fire svært sentrale temaer som man som regnskapsfører bør ha god kontroll på. Kursserien er relevant for alle oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene, samt for andre autoriserte regnskapsførere og medarbeidere som bidrar til rapportering, kvalitetsarbeid og kontakt ut mot oppdragsgiver.

Informasjon om pakken:

Nettkurs, GRFS - Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner
Regnskapsfører
• RF-Regelv./GRFS 1 time
Revisor
• Annet 1 time

Nettkurs, GRFS - Rapportering til oppdragsgiver
Regnskapsfører
• RF-Regelv./GRFS 1 time
Revisor
• Annet 1 time

Nettkurs, GRFS - Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå
Regnskapsfører
• RF-Regelv./GRFS 1 time
Revisor
• Annet 1 time

Nettkurs, GRFS - Kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
Regnskapsfører
• RF-Regelv./GRFS 1 time
Revisor
• Annet 1 time