Global ernæring med feltarbeid - Tanzania (10 sp)Kursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Utlandet, Tanzania
Utlandet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning (10 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 uker

I løpet av 4 uker i Tanzania lærer du om aktuelle problemstillinger innen global ernæring, der teori omsettes til praksis gjennom feltarbeid. Dette blir ukene du aldri glemmer!

Hva lærer du på kurset i global ernæring?
Emnet gir deg kunnskap om sentrale ernæringsutfordringer globalt, og spesifikke utfordringer for Afrika sør for Sahara og Tanzania. Det undervises i underliggende årsaker til utfordringene, ernæringsrettede tiltak og strategier, og vurdering av ernæringsstatus og kostholdets ernæringsmessige kvalitet. Det legges vekt på praktisk øvelse i form av feltarbeid, ekskursjoner og andre øvelser. Emnet avsluttes med skriftlig netteksamen (3 t) etter hjemkomst til Norge, og belønnes med 10 studiepoeng.

Global ernæring inneholder følgende temaer:
• Sentrale ernæringsutfordringer globalt og lokalt (spesielt for Tanzania)
• Ulike tiltak for å forbedre ernæringssituasjonen globalt og lokalt
• UNICEFs rammeverk for årsaker til underernæring
• Globale målsetninger for å forbedre feilernæring
• Problemstillinger knyttet til amming, markedsføring av morsmelkerstatning og HIV
• Mat- og ernæringssikkerhet
• Mat og ernæring som en menneskerett
• Sped- og småbarnskosthold (IYCF)
• Ulike former for feil- og underernæring


Om feltarbeid

1) Feltarbeid hos lokal Tanzaniansk familie:
Studentene vil i løpet av oppholdet få kontakt med en lokal familie som bor i en fattig landsbysetting med helt andre forutsetninger enn norske familier. Studentene skal se på forhold av betydning for familiens mat- og ernæringssikkerhet, blant annet ved å observere hygieniske forhold, økonomiske forhold, tilgang til mat og andre ressurser, tilgang til drikkevann m.m. Videre skal studentene ta i bruk kvantitative forskningsmetoder for å evaluere det yngste barnet i familien sitt matinntak, samt bistå familien med å lage en kjøkkenhage for å øke graden av matsikkerhet for familien.

2) Feltarbeid på lokal helsestasjon:
Her skal studentene få erfaring med å utføre målinger på barn under fem år for å evaluere ernæringsstatus i forhold til vekstkurver, og dermed få trening i å avdekke mulig feilernæring. Studentene skal bli kjent med de forhold en kan møte på en afrikansk helsestasjon.

3) Øvrig feltarbeid og øvelser:
Studentene skal anvende kunnskap om globale ernæringsutfordringer ved å observere lokale forhold ved ekskursjoner til lokale matprodusenter og matmarkeder, vurdere og tilberede grøt til småbarn, og avholde landsbymøte for å formidle informasjon om ernæring som studentene vurderer som viktig.


Praktisk informasjon:
Du bor og studerer fire uker ved TICC – Tanga International Competence Centre, et norskdrevet kompetansesenter like ved det Indiske hav, som ligger nordøst i Tanzania. Det vil holdes undervisning 5 dager i uka og det vil bli lagt opp til en langhelg i løpet av emnet, noe som gir gode muligheter for å oppdage vakre Zanzibar eller dra på safari til en av Tanzanias nasjonalparker.

Etter at undervisningen er ferdig er det god tid til å oppdage resten av Tanzania: eksempelvis kan du bestige Kilimanjaro, besøke en nasjonalpark eller legge hjemreisen om Zanzibar før du vender snuten hjemover til jul. Studenter har ansvar for å bestille og betale reisen til Tanzania selv. Turkish Airways, Qatar, KLM er noen av flyselskapene som flyr til Dar es Salaam i Tanzania. Derfra kan man kjøre småfly eller buss til Tanga.


Omfang:
Emnet går over 4 uker i Tanzania (undervisningsaktivitet, inkludert feltarbeid/veiledning). Undervisningen i Tanzania vil dekkes via eksterne, lokale forelesere med spesiell kompetanse på Tanzania, samt gjennom praktisk feltarbeid. I tillegg reiser en foreleser fra Bjørknes Høyskole ned sammen med deltagerne for å koordinere undervisningen og feltarbeidet samt selv undervise i enkelte temaer. I løpet av kurset skal deltageren holde en gruppepresentasjon (på engelsk) fra feltarbeid I og levere inn rapport av antropometriske data fra feltarbeid II. Gjennomføring av emnet forutsetter nok påmeldte studenter.

Forsikring, visum, vaksiner:
Hver enkelt deltager er selv ansvarlig for å ha en gyldig reiseforsikring som dekker oppholdet. Deltagere må også selv sørge for egne reisevaksiner/medisiner og vaksinasjonskort må medbringes. Visum kjøpes ved innreise i Tanzania (50 US$ betales kontant ved ankomst). Tanga ligger i et område der det kan forekomme malaria og det er derfor anbefalt med malariaforebyggende tabletter. Forhør deg med lege om hvilke vaksiner du bør ha i tillegg til malariaforebyggende tabletter.

Vaksinasjonsråd fra WHO og Folkehelseinstituttet:
• Hepatitt A og B
• Difteri-, stivkrampe-, kikhoste- og poliovaksine
• Gulfebervaksine (ikke krav: krever gulfebersertifikat for reisende som kommer fra land med risiko for gulfeber). Gulfeberrisiko er lav i Tanzania.


Pris og finansiering:

Pris for emnet inkludert opphold:
Emnet i global ernæring koster kr 30.500 og inkluderer undervisning, feltarbeid, kost og losji i 4 uker i Tanzania. Studenter som er i gang med bachelorgraden sin, og allerede betaler skolepenger til Bjørknes Høyskole, betaler i stedet et tillegg til vanlige skolepenger på 15.000 kr. Studenter som tidligere har oppnådd en bachelorgrad i ernæring ved Bjørknes Høyskole betaler 23.100,- (Prisene er fra 2017, endringer kan forekomme).

Hva er inkludert i prisen:
• Losji i dobbeltrom med to enkeltsenger. (enkeltrom kan arrangeres mot tillegg i prisen. Internett dekkes selv).
• Kost: frokost, lunsj og middag. (Drikke dekkes selv)
• All undervisning og feltarbeid
• Utflukt med båt til «the Sandbank», en “øde øy” i det Indiske havet

Lånekassen:
Det er mulig å søke om reisestipend i Lånekassen. Bjørknes Høyskole kan ikke garantere for utfallet av søknaden, selv om tidligere studenter har fått dette dekket. Det er dessverre ingen garantier for at Lånekassen vil gi et slikt reisestipend til nye søkere.