Generell studiekompetanse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 42.900

Vi tilbyr nettstudie i generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke opptak til høyskoler og universiteter. Du kan melde deg opp til hele studiet eller til ett kurs / fag om gangen. Du kan også velge å kun melde deg opp til kurs / fag du mangler.

Beskrivelse:
Generell studiekompetanse er en kvalifikasjon som oppnås i videregående skole.
Kvalifikasjonen kan oppnås ved å gjennomføre en kombinasjon av fag i den videregående skolen som tilfredsstiller visse kriterier, og gir deg mulighet til å søke på mange høyskole- og universitetsstudier.

Generell studiekompetanse består av følgende kurs:
• Naturfag Vg1
• Engelsk Vg1
• Samfunnsfag Vg1 / Vg2
• Norsk Vg1 / Vg2/ Vg3
• Matematikk 1P
• Matematikk 2P
• Historie Vg2 / Vg3

Du kan også bygge videre med:
• Programfag: Matematikk R1 (bygger på Matematikk IT)

Læringsmål:
Etter endt studium skal du ha tilegnet deg nok kunnskaper til å få generell studiekompetanse.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av oppgaver, samt gjennomføring av tilhørende privatisteksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Kurs i studieteknikk
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg. Eksamen avlegger du som privatist i videregående skole, og du vil få utskrift av eksamensprotokollen fra eksamensskolen. Oppmeldingsfristene er 15.09 for eksamen om høsten, og 01.02 for eksamen om våren.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at eksamensavgift for privatister i videregående skole ikke er dekket gjennom studieavgiften, og må betales særskilt.