Generasjonsskifte og salg av virksomhetKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Ved et generasjonsskifte og/eller salg av virksomhet står både bedriftseiere og rådgivere overfor en rekke ulike skattemessige problemstillinger som ofte er avgjørende for valg av den optimale løsningen.

På dette kurset gjennomgår vi de vanligste og viktigste skattereglene du kan støte på i denne sammenheng. På denne måten blir du tryggere i din rolle som rådgiver ved generasjonsskifter og salg av virksomhet. Du gis også gode verktøy for å oppnå det beste resultatet for kunden.

Kursinnhold
• Generasjonsskifte i live eller ved død.
• Betydning av ny lov om arv og dødsboskift.
• Skattereglene du må kjenne til ved generasjonsskifter.
• Betydningen av kontinuitetsprinsippet.
• Utsatt inntektsoppgjør.
• Skatteregler ved salg av virksomhet.
• Oppsplitting av virksomhet.
• Omdanning av virksomhet.
• Bruk av fisjon og fusjon.
• Ny lovfestet omgåelsesregel – endring av praksis.

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som jobber med generasjonsskifter og vil optimalisere resultatet for kundene.