Gasskontrollør (Sertifikatutsteder)Kursarrangør: TS Group
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 3 dager
Pris: 13 850
Neste kurs: 07.12.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i gasskontrollør (Sertifikatutsteder)

Innhold:
• Myndighetskrav for bruk av arbeidstillatelse ved utførelse av arbeid på hydrokarbonførende systemer.
• Kompetansekrav ved utførelse av førstegangs gassmålinger før vedlikehold
• Gjennomgang av Sikkerhetsdatablad (fysiske og kjemiske begrep)
• Brann- og eksplosjonsteori med demonstrasjoner
• Måleprinsipp, virkemåte og begrensninger for sensorer for brennbare gasser, oksygen og helsefarlige stoff
• Gjennomgang av Arbeidstilsynets Forskrift 703 §29 med veiledning
• Betjening og bruk av gassmålingsinstrumenter
• Gassfriingsprinsipp av hydrokarbonførende system med bruk av nitrogen (N2)
• Farer ved eksponering av Hydrogensulfid og Benzen, samt kombinasjonspåvirkninger
• Forberedelser før entring av tanker og beholdere med vurdering av hvilket behov for sikkerhetsutstyr som trengs.
• Risikoanalyse og bruken av slikt verktøy
• Klargjøring av separator for entring med bruk av prosedyre og P&ID skjema med div. gassmålinger
• Skriftlig sluttest


Målgruppe for kurset:
Kurs for deg som skal signere for arbeid og entring iht Forskrift nr.1357 "Forskrift om utførelse av arbeid” og som skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri iht. krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet


Kursmateriell:
Kursmappe
Måleinstrumenter
Flyttbart Prosessanlegg der praktiske øvelser foregår


Eksamen/sertifisering:
Kurset avsluttes med skriftlig test som må bestås for å få kursbevis og godkjenningsbevis