GRFS - kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Vi tilbyr kurs i GRFS - kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse som nettkurs. Oppdragsansvarlig regnskapsfører har det fulle og hele ansvaret for kvaliteten på regnskapsoppdraget.

Hvis arbeid på oppdraget utføres av andre enn oppdragsansvarlig regnskapsfører selv, skal oppdragsansvarlig regnskapsfører derfor utføre kvalitetskontroll av det utførte arbeidet eller påse at slik kontroll utføres av en eller flere andre autoriserte regnskapsførere.

Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar og Regnskap Norges kvalitetskontroll viser likevel at mange regnskapsførere ikke har gode nok rutiner for kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte. Dette kurset redegjør først for hvilke krav som gjelder for kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse. Deretter gir vi tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Innhold
• Krav om kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
• Rutiner for kvalitetskontrollen
• Innhold i kvalitetskontrollen
• Oppdragsdokumentasjon
• Erfaringer fra tilsyn og kontroll med regnskapsførere
• Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse
• Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF / GRFS 1 time

Revisor:
• Annet 1 time

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene, samt for andre autoriserte regnskapsførere som utpekes til å gjennomføre kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse.