GRFS - Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Vi tilbyr kurs om vurdering av oppdragsgivers interne rutiner som nettkurs. Regnskapsfører må i stor grad bygge sin oppdragsutførelse på informasjon og dokumentasjon som kommer fra oppdragsgiver.

Innhold:
Det er derfor viktig at regnskapsfører vurderer de av oppdragsgivers interne rutiner som er vesentlige for forsvarlig oppdragsutførelse. Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar i 2017, viste at det i 57 % av oppdragene ikke var gjort en slik vurdering. I dette kurset gjennomgår vi kravene som stilles til regnskapsførers vurdering av oppdragsgivers interne rutiner. Videre gir vi tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Agenda:
• Krav til vurdering av oppdragsgivers interne rutiner
• Oppdragsdokumentasjon
• Aktuelle rutiner på ulike typer regnskapsoppdrag
• Erfaringer fra tilsyn med regnskapsførere
• Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av vurderingen
• Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF/GRFS 1 time

Revisor:
• Annet 1 time

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene og medarbeidere som skal gjennomføre og dokumentere vurderingen av oppdragsgivers interne rutiner.