GDPR og Opphør av arbeidsforhold - webinarKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 1 times varighet
Pris: 1050

Personvernregler i praksis ved opphør av arbeidsforhold.

Alle nåværende arbeidstakere såvel som tidligere ansatte har rettigheter som får betydning i forhold til i hvilken grad, hvordan og hvor lenge en arbeidsgiver kan behandle personlig informasjon.

På dette times nettkurset setter vi fokus på regler og problemstillinger som oppstår når arbeidstaker skal slutte.

Personvernerklæring
Informasjon i personalmappen og andre steder
Oppbevaringsplikt - hvilke opplysninger er arbeidsgiver pålagt å oppbevare etter utløpet av oppsigelsestiden og hvor lenge skal slike opplysninger oppbevares.
Kan vi oppbevare personopplysninger av historisk interesse?
Sletting - hvilke opplysninger skal arbeidsgiver slette
Innsyn i epost og filer etter arbeidsforholdet opphør

Praktisk informasjon
Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

Webinaret forutsettes vist på egen PC på din arbeidsplass. Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom, eller sammen med andre som tar samme kurset. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for ledere og HR-medarbeidere.

Eksamen / sertifisering

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor
Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor: 1 time Annet
Regnskapsfører: 1 time Rettslære