GDPR for innkjøpere - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Dag1 kl: 12:00-15:00
Dag 2 kl: 09:00-12:00
Varighet: 2 dager
Pris: 3.900

The General Data Protection Regulation (GDPR) er nå norsk lov. Hvordan har dette påvirket norske anskaffelser så langt? Med dette kurset blir innkjøpsavdelingen oppdatert på hvordan GDPR må hensyntas i fremtidige anskaffelsesprosesser.

Kurset gir deg en kortfattet innføring i den nye personvernforordningen (GDPR), men hovedvekten vil ligge på hvordan GDPR påvirker og må implementeres i anskaffelsesprosessen.

Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt. Deltakelse på kurset gir deg også tilgang til en mal for utarbeidelse av databehandleravtale i din organisasjon.

Målgruppe for kurset:
Kurset er rettet mot behovshavere og innkjøpere av datasystemer, først og fremst i offentlig sektor.