GDPR for innkjøpereKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: St. Olavs plass 1, 0165 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 4.500

The General Data Protection Regulation (GDPR) er nå norsk lov. Hvordan har dette påvirket norske anskaffelser så langt? Med dette kurset blir innkjøpsavdelingen oppdatert på hvordan GDPR må hensyntas i fremtidige anskaffelsesprosesser.

Kurset gir deg en kortfattet innføring i den nye personvernforordningen (GDPR), men hovedvekten vil ligge på hvordan GDPR påvirker og må implementeres i anskaffelsesprosessen.


Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt. Deltakelse på kurset gir deg også tilgang til en mal for utarbeidelse av databehandleravtale i din organisasjon.

Målgruppe for kurset

Kurset er rettet mot behovshavere og innkjøpere av datasystemer, først og fremst i offentlig sektor.