GDPR Sertifisering som personvernrådgiverKursarrangør: Eksterngransking
Sted: Puerto Rico
          Utlandet, Spania
Kursadresse: Avenida La Cornisa 21, 3513 Puerto Rico (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl 08:30 - 13:30
Varighet: 4 dager
Pris: 14.100
Neste kurs: 16.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Ønsker du både teoretisk og praktisk opplæring i GDPR og personvernregler, kan melde deg på vårt GDPR-sertifiseringskurs som Personvernrådgiver. Sertifiseringskurset omfatter personlig undervisning, gruppearbeid, repetisjoner og sertifiseringseksamen inklusiv forberedelse.

Målgruppe:
Ledere som er ansvarlige for etterlevelse av GDPR, ansatte med personalansvar, samt alle ansatte som som samler inn og/eller behandler personopplysninger.

Kursinnhold:

Gjennomgang av sentrale krav i GDPR
• Innledning og presentasjon
• Hva er personvern?
• Formålet med GDPR-forordningen
• Alminnelige bestemmelser, formål, geografisk virkeområde og definisjoner
• Prinsipper for behandling av personopplysninger
• Vilkår for at mindreårige kan samtykke
• Behandling av sensitive personopplysninger
• Registrertes rett til informasjon
• Registrertes rett til korrigering og sletting
• Behandlingsansvarliges rolle og oppgaver
• Personvernombudets rolle og oppgaver
• Databehandlers rolle og oppgaver
• Krav til gjennomføring av risikovurderinger
• Krav til internkontroll og avviksbehandling
• Krav til GDPR internkontrollsystem
• Sanksjonssystemet ved brudd og mangelfull etterlevelse av GDPR
• GDPR og samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
• GDPR-sjekkliste med beregning av virksomhetens GDPR-Score
• Hvordan tolke og anvende reglene i GDPR
• Ansvar for styre og daglig leder ved brudd på GDPR

Praktisk bruk av GDPR og personvernregler i en virksomhet
• Avklare og dokumentere behovet for Personvernombud og GDPR system i virksomheten
• Lovregulert krav til opplæring i GDPR og personvernregler, krav til dokumentasjon
• Lovregulert hjemmel for behandling av personopplysninger i virksomheten
• Virksomhetens kartlegging, kategorisering, formålsbeskrivelsen og det rettslige grunnlaget.
• Virksomhetens dokumentasjon av samtykke fra registrerte til behandling av personopplysninger
• Virksomhetens krav til å svare den registrerte om behandling av personopplysninger
• Virksomhetens krav til Personvernerklæring og tilgjengelighet på web-sider
• Virksomhetens krav til risikovurdering av behandling av personopplysninger
• Virksomhetens krav til avvikshåndtering
• Virksomhetens krav til interne revisjoner
• Virksomhetens krav til rutiner vedrørende GDPR-styringssystem
• Virksomhetens krav til rutiner vedrørende informasjonssikkerhet
• Virksomhetens krav til rutiner ifm. sletting av person opplysninger
• Virksomhetens krav til rapportering til Datatilsynet
• Behandlingsansvarliges krav til oversikt i virksomheten
• Virksomhetens implementering av GDPR iht. ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøleder
• Ledelsens risiko for gebyr ved manglende etterlevelse eller brudd på GDPR

Eksamen/kursbevis:
Ved gjennomført kurs og bestått eksamen får du diplom som Sertifisert personvernrådgiver.

Ansvarlig kursinstruktør/sensor: Personvernadvokat Roy Nordli

Roy Nordli er advokat med bl.a. personvern og arbeidsrett som spesialfelt, og er i tillegg sertifisert kvalitetsleder, revisjonsleder og risk manager fra Norsk Sertifisering. Roy Nordli er også sensor for sertifisering av Arbeidsmiljøleder iht. ISO 45001:2018, samt sensor for sertifisering som RM, QA og QM. Han har bred ledelseserfaring fra både privat og offentlig sektor.