G5 offshore kran repetisjon med simulatorKursarrangør: PNI Opplæringssenter AS
Sted: PNI Opplæringssenter AS - Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30 - 15:00
Varighet: 3 dager
Pris: 23.500/23.530
Neste kurs: 25.11.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i G5 Offshore kran repetisjon med simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:
Opplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2 juli 2004. som omfatter: interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder.

Agenda:
• Innledning
• Lover, forskrifter, standarder, bruksanvisning
• Kontroll av dokumentasjon kran
• Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
• Kranens begrensninger
• Kranens nød / sikkerhets systemer
• Lastediagramer
• Håndtering av kran
• Kommunikasjon
• Materialhåndtering
• Barrierer
• Evakueringsrutiner
• Kontroll av løfteutstyr
• Dokumentasjon
• Samløft
• Roller og ansvar
• Valg av løfteutstyr
• Eksamen


Målgruppe for kurset:
Kranførere som skal gjennomføre repetisjonskurs i tråd med NORSOK R-003.

Forkunnskaper:
• Eleven må ha G5 Operatør sertifikat


Eksamen/sertifisering:
Et kursbevis vil bli utstedt til kandidater som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurs koordinator.