G5 Dekksoperatør offshorekranKursarrangør: Act Safe AS
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager

Kursets målsetting er å verifisere at dekksoperatører har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av offshorekran og rollen som dekksoperatør. Gi dekksoperatører en innføring og forståelse av hvordan operasjoner med offshorekran skal utføres.

Kursinnhold:
• Teori
• Erfaringsoverføring
• Eksempler på ulykker
• Statistikker
• Granskninger
• Menneskelig faktor
• Tekniske faktorer
• Sikker bruk av løfteutstyr
• Planlegging

• Risikovurdering
• Kommunikasjon
• Sikker utføring
• Roller og ansvar
• Avsperring
• Bruk av styretau
• Simulatortrening
• Introduksjon i bruk av simulator
• Trening med simulator i riktig bruk av prosedyrer

• Gjennomgang av god planlegging
• Risikovurdering
• Trening på bruk av kommandoer
• Trening på krav til anhuker i forbindelse med eventuell berøring av last
• Bruk av styretau / båtshake
• Trening på nødsituasjoner
• Bruk av NORSOK standard R-003N
• Sikker bruk av løfteutstyr
• Kommunikasjon

• Sikker utføring
• Roller og ansvar
• Operasjonelle begrensninger
• Løft over trykksatte systemer / kritisk utstyr
• Trange landingsplasser / løft gjennom luker
• Plukking av last
• Blindkjøring
• Avsperringer
• Kunne iverksette nødvendige tiltak etter uønskede hendelser, varsle, rapportere og innhente kvalifisert støtte
• Personell løft


Målgruppe for kurset:
For de som har VHF-sertifikat og stroppebevis eller annet kranførerbevis fra før. De som ikke har VHF-kurs eller stroppe / signalgiverkurs må ta dette.

Forkunnskaper:
• Bestått G-11 stroppe-/ signalgiverkurs (anhuker). 24 timers sertifisert opplæring.

Aldersgrense:
• Være fylt 20 år


Kursmateriell:
Lunsj serveres på kurset


Eksamen/sertifisering:
Etter bestått teorieksamen og fullført praksisopplæring, må det avlegges praktisk kjøreprøve offshore. NB! Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

For å få utstedt kranførerbevis:
• Kopi av kursbevis
• Kopi av VHF-sertifikat
• Kjørebok med 150 praksistimer
• Kopi av bestått kjøreprøve