G4 Traverskran teori og praksis uten G11Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 6 dager
Pris: 9000

Vi tilbyr Traverskran kurs G4. Hovedhensikten med vårt traverskran kurs er å gi deg som skal arbeide med traverskran kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kompetanse til å stoppe bruken hvis det er fare for liv og helse.

Innhold:
Når du er bevisst på risikoene og farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.
For å ta kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap i forkant og det er ikke tilfeldig at reglene er strenge. Maskinene og redskapene er tunge arbeidsredskaper og det krever et visst kunnskapsnivå for å skape den sikkerheten enhver arbeidsplass fortjener.

Kursets innhold:
• Ekstrainnhold Traverskrankurs
• Oppbygging av forskjellige typer bro og traverskraner
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
• Mekanikk krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
• Elektrisitet
• Løfteutstyr
• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
• Oppstilling av kran
• Signaler og tegn
• Vektbedømmelse og tabellbruk
• Kranførerinstruks
• Ståltau-haistau
• Tromler-ståltauskiver

Målgruppe:
For å ta kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap i forkant og det er ikke tilfeldig at reglene er strenge.

Kursmateriale:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter