G3 PortalkranSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie

Vi tilbyr krankurs i G3 Portalkran. Hensikten med opplæringen er å gi portalkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av portalkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for portalkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G4-Traverskran.

• Portalkran G3
• Modul 2.6
• Teoretisk opplæring (20 timer)

Kursinnhold:
• Innledning med krav til kranfører
• Bruksområder for portalkraner / traverskraner
• Ulykker med portalkraner
• Mekanikk
• Vindkrefter
• Oppbygging av forskjellige typer portalkraner / traverskraner
• Kranbaner
• Elektrisk anlegg på Portalkraner / traverskraner
• Sikkerhetsbrytere
• Ståltau / blokk
• Lastdiagram
• Sertifisering / dokumentasjon
• Kontroll og vedlikehold
• Oppstilling og sikkerhetsregler ved bruk av portalkraner


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker krankurs på G3 Portalkran

Forkunnskaper:
• Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3. Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.


Eksamen/sertifisering:
Øvingsoppgaver med gjennomgang av disse før skriftlig teoretisk prøve. Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig. Det brukes karakterskala: Bestått / Ikke bestått.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på portalkran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G3 Portalkraner og G4 Bro-/ traverskraner.