G20 Hydrauliske kraner 40 timer inkl. stropp / anhukerkursSted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 40 timer
Pris: 11000 kr

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for bruk av løfteredskap G11 og G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbin

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 11000 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder
Ønsker du mer informasjon om kurset?


Målgruppe:

Brukere av løfteredskap G11 og G20 Hydrauliske dekskraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som benytter seg av G20 kraner.
ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8: Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 10 - § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring og G20 kran:

MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

MODUL 2.3 Løfteredskap G11 - Stroppe, anhuker og signalgiver

MODUL G20 Fastmontert Hydraulisk Kran - Teori og praksis

F-3089 G20 Fastmonterte Hydrauliske Kraner
DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G20 kran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G20.

Vis flere tilsvarende kurs: