G20 Hydrauliske kraner 16 timer eks. stropp / anhukerkursSted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 16 timer
Pris: 6900 kr

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngå

Forkunnskap:
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3

Alternativ se: G20 kraner 40 t- inkl. stropp

Pris: 6900 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.
Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder
Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Målgruppe:

Brukere av G20 Hydrauliske dekskraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som benytter seg av G20 kraner.
ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8: Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 10 - § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplan Modul G20 Fastmontert Hydraulisk kran:
MODUL G20 Fastmontert Hydraulisk Kran - Teori og praksis

F-3089 G20 Fastmonterte Hydrauliske Kraner
DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G20 kran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G20.

Vis flere tilsvarende kurs: