G20 Fast montert hydraulisk kran - nettkursKursarrangør: Kompetansebedriften
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr krankurs i G20 fast montert hydraulisk kran som nettundervisning. Det vil si at teori modul 1 fellesdel kran-truck-maskin og modul 2 spesialdel Fastmontert hydraulisk kran gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kurs instruktør og deltaker.

Praksis gjøres med begrenset antall deltakere pr praksis del av kurset, med enn til hver tid gjeldende smitteverntiltak. Praksis avtales fortløpende etter fullført teori kurs.

Hva vi ønsker å oppnå med vårt kurs for G20 Fastmontert hydraulisk kran:
Som kurstilbyder av G20 fastmontert hydraulisk kran vet vi hvordan å skape et relevant kurs for alle deltakerne. Dette fordi vi skreddersyr og tilpasser alle våre kurs etter de arbeidsoppgavene kursdeltaker møter i sitt arbeid. Samtidig følges du som kursdeltaker opp av engasjerte bransjefolk som er instruktører. Nettopp for å sørge for at generasjonen med solide førere av lastebilkraner går videre.

Kursinnhold:
• Hva er en fastmontert kran
• Bruksområder
• Ulykker
• Montering, virkemåte og utstyr
• Ståltau til vinsj
• Hydraulisk anlegg og utstyr
• Mekanikk
• Lastdiagram / løftekapasitet
• Stabilitet og fare for kantring
• Overlastvern og sikkerhetsutstyr
• Sertifisering / dokumentasjon
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler for bruk
• Skriftlig teoretisk prøve
• Praksis bruk av fastmontert kran

Stedsbeskrivelse:
Teori gjøres på nett og praksis gjøres hos Kompetansebedriften AS eller ute hos kunde

Målgruppe for kurset:
Kurset egner seg for deg som tar i bruk fastmontert hydraulisk kraner i din daglige arbeidshverdag. For fører av kraner på fartøy i havbruksnæringen og på fastlandet og for fører av kraner på fartøy som omfattes av Sjøfartsdirektoratets regelverk. Dette gjelder også for deg som kun håndterer kranen delvis i ditt arbeid.

Forkunnskaper:
• Som kursdeltaker må du ha fylt 18 år, ha kursbevis for G11 løfteredskap fra før eller du må velge og inkludere dette når du melder deg på kurset. Du må også beherske språket kurset gjennomføres på.

Eksamen / sertifisering:
Eksamen gjøres på nett elektronisk