G11 Stropp og anhukerkurs - bediftsinterntKursarrangør: Gantic AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr G11 stropp og anhukerkurs for bedrifter. Målsettingen med opplæringen ved G11 kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
• Konstruksjon og virkemåte
• Løfteredskap
• Kontroll og ettersyn
• Godshåndtering
• Arbeidsmiljø
• Farlig gods
• Avsluttende teoretisk prøve

Påbyggingskurs:
• G1 Mobilkran
• G2 Tårnkran
• G4 Bro- og Traverskran
• G8 Lastebilkran
• G20 Fastmontert hydraulisk kran
• G11K Kontrollør Løfteredskap
• Riggerkurs
• Enkle Løfteinnretninger
• Vinsjkurs

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset er rettet mot de som skal jobbe som stropper / anhuker, signalgiver og den som skal gjennomgå opplæring som kranfører. G11 kurs er også obligatorisk for den som skal ta riggerkurs og lastsikring i container.

Eksamen / sertifisering

Avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp.