Fysiologi (FYS) - nettkurs



Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (10 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 12.850

Vi tilbyr kurs i fysiologi (FYS) som nettkurs. Kurset tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse strukturelt sett er bygd opp og fungerer, både enkeltvis og sammen som en helhet.

Beskrivelse:
Fysiologi er et kurs for deg som trenger kunnskap om menneskekroppens viktigste funksjoner. Kurset gir deg grunnleggende innføring i cellebiologi, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, muskelfysiologi, fordøyelsessystemet, vitenskapsteori og statistikk. Kunnskapen du tilegner deg ved dette kurset danner grunnlaget for videre studier innenfor helsefag.

Fysiologi består av følgende tema:
• Cellebiologi
• Hormonsystemet
• Sirkulasjonssystemet
• Muskelfysiologi
• Fordøyelsessystemet
• Vitenskapsteori
• Statistikk

Læringsmål:
Etter å ha fullført dette kurset vil du være i stand til å redegjøre for oppbygningen og funksjonen til noen av kroppens mest sentrale organsystemer. Videre skal du være i stand til å redegjøre for grunnleggende kunnskap innenfor cellebiologi, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, muskelfysiologi og fordøyelsessystemet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Fysiologikurset er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag. Fysiologi er et kurs som inngår i årsenhet i ernæring og helse.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet: 2 timer