Freds- og konfliktsstudier - årsenhetKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Bjørknes Høyskole
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Lovisenberggata 13, 0456 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år

Vi tilbyr freds- og konfliktsstudier - årsenhet. Dette er et tverrfaglig årsstudium med 5-ukers studieopphold i Tanzania. Årsstudiet gir 60 studiepoeng og kan både inngå som del av vår egen eller andre bachelorgrader, eller brukes som videreutdanning

Har du noen gang tenkt over...
• Hva er fred
• Hvordan oppstår ulike typer konflikter
• Hva skal til for å løse væpnede konflikter
• Finnes det universelle menneskerettigheter
• Kan krig rettferdiggjøres
• Hva er frivillige organisasjoners rolle i konflikter
• Kan brudd på menneskerettigheter rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme
• Kan lille Norge være en stor aktør i internasjonalt fredsarbeid
• Hvilken rolle spiller religion i konflikt og fredsarbeid
• Hvorfor intervenerer vi noen steder og ikke andre
• Er det noen sammenheng mellom demokrati og fred
• Trenger vi FN

En unik fagsammensetning:
Freds- og konfliktstudier er et tverrfaglig studie som omfavner en rekke spennende fagområder, som blant annet statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier. Studiet har fått stadig større betydning og en rekke forskningsfunn fra feltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder forebygging av konflikter, konflikthåndtering, samhandling og utvikling.

Veien videre:
Årsenheten er en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag generelt, og internasjonal politikk og freds- og konfliktstudier spesielt. Med gjennomført årsenhet har du mulighet til å gå rett videre på andre studieår av vår bachelorgrad. Les mer om bachelorgraden på våre nettsider. Studiepoengene kan også inngå i ulike bachelorgrader ved andre institusjoner både i Norge og utlandet.

Hva kan du jobbe med?
Kompetanse og kunnskaper i freds- og konfliktstudier og internasjonal politikk gir muligheter innen mange ulike jobber både i Norge og internasjonalt. En slik kompetanse vil være relevant for arbeid både i private og offentlige organisasjoner, og kompetansen vil også være etterspurt i ulike mediebedrifter. Kanskje ønsker du å jobbe i frivillige organisasjoner, regionale organisasjoner eller i departementene? Utdanningen vil være relevant både for de som er i startfasen av sin utdanning, samt de som allerede er yrkesaktive, men som ønsker / trenger fagkunnskaper innen dette fagområdet. Dette inkluderer lærere, journalister, diplomater, politikere, militærpersonell, samt ansatte i ulike organisasjoner.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker en grunnutdanning innen freds- og konfliktstudier enten det er som et supplement til andre fag eller som første steg i en fordypning innen feltet kan søke. Årsenheten har rullerende opptak, det vil si at det er mulig å søke og bli tatt opp på våre studier helt frem til studiestart! Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med vårt infosenter for mer informasjon om opptak.