Fransk oppfriskningKursarrangør: AOF Norge
Sted: Østfold, Fredrikstad
Østfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 18:00 - 20:30
Varighet: 20 timer
Pris: 2.690
Neste kurs: 25.08.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr oppfriskningskurs i fransk. Kurset tar sikte på at du skal klare deg på egenhånd i et franskspråklig land. Du får oppfriskning i å snakke og forstå tale, lese tekster og å skrive enkel fransk. I tillegg vil du lære en del om den franske kulturen.

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

Kursinnhold:

1) Generelt:
Du skal bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

2) Lytteforståelse:
Du vil kunne følge med på enkel samtaler når folk snakker tydelig.

3) Leseforståelse:
Du vil forstå kjente navn, ord og setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

4) Føre en samtale:
Du skal bli trygg på å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Veilederne:
Alle våre franskkursveiledere er trygge og dyktige i språket. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Målgruppe for kurset:
For deg som har lært fransk tidligere og kan enkel grammatikk

Kursmateriell:
I undervisningen bruker vi boken Contact, kommunikasjon og samtaler om temaer fra læreboka, oppgaveløsninger og oppfriskning av grammatikk, samt avisartikler. Lærer snakker mye fransk i timene.

Vis flere tilsvarende kurs: