Fransk nybegynner trinn 1Kursarrangør: AOF Norge
Sted: Østfold, Moss
Østfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 18:00 - 20:30
Varighet: 20 timer
Pris: 2.690
Neste kurs: 05.10.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr språkkurs i fransk for nybegynnere trinn 1. Dette er helt grunnleggende franskkurs for voksne som ønsker å lære fransk. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Det krever ingen forkunnskaper får å starte på dette kurset.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et franskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel fransk. I tillegg vil du lære en del om den franske kulturen. Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

Kursinnhold:

1) Generelt:
Du vil lære å bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

2) Lytteforståelse:
Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

3) Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

4) Føre en samtale:
Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg. Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor, og mennesker hun/han kjenner.

Veilederne:
Alle våre franskkursveiledere er trygge og dyktige i språket. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Kursmateriell:
I undervisningen bruker vi boken: Contact

Målgruppe:
Alle som ønsker å lære fransk

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Vis flere tilsvarende kurs: