Fransk for næringslivetSted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr språkkurs i fransk for næringslivet. Målsettingen er å heve språk- og kulturkompetansen til medarbeiderne og sikre at de oppnår et profesjonelt og effektivt jobbspråk, samt en solid kompetanse om kultursensitiv kommunikasjon.

Hvordan kurset er bygget opp:
Våre pedagogiske rammer og vårt undervisningsopplegg fokuserer på enkeltdeltakers konkrete behov for ny språkkompetanse og / eller videreutvikling av allerede eksisterende kompetanse. I undervisningen vil vi vektlegge deltakernes varierende utdannelsesbakgrunn, alder, tidligere språkopplæring og erfaring, og ikke minst den enkeltes evne til å lære seg språk.

Alle kursdeltakere får en innledende kartleggingsamtale med lærer før kursstart. Målet er å analysere kandidatens språkferdigheter og behov i forhold til deres jobbsituasjon. Etter gjennomført kartleggingsamtale skreddersyr vi språkkurset og tar utgangspunkt i virksomheten / deltakernes ønsker og behov for tilpasset språkundervisning. Kurset vinkles innholdsmessig opp mot oppdragsgivers bransje, fagterminologi og markeder.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker språkkurs i fransk for næringslivet