Fotoprojisering og maleri (dagtid)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrumsvei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 10 dager
Pris: 5.900

Vi tilbyr kurs i fotoprojisering og maleri på formiddagen. Du vil i løpet av dette kurset bli presentert for flere samtidsmalere som jobber figurativt, som Karin Mamma Anderson, Willhelm Sasnal og Luc Tuymans.

Innhold:
Gjennom bilder og bøker finner vi inspirasjon og eksempler på ulike maleriske problemstillinger, dette vil gi en dypere forståelse av hvordan kunstnere jobber med figurasjon i vår tid. Du vil lære å bearbeide og tilpasse fotografiet til maleriet gjennom samtale og analyse. Alle deltagerne vil få personlig veiledning fra lærer. Gjennom kurset vil du få bruk for all din kunnskap i figurativ grunnforståelse, planet, rommet, utsnitt og fortelling.

Du vil lære om oppbygningen av det figurative maleriet fra forenkling til beskrivelser av stofflighet og strøk. Maleriet består av flater som møter hverandre, flyter over i hverandre og som har ulike mønster, strukturer, farger og stoff. Ved hjelp av et eller flere medbrakte fotografi fordyper vi oss i det figurative formspråket. Valg av motiv er frivillig og kan være av personlig karakter, hentet fra nett, magasiner, aviser, eller bare et tilfeldig snapshot.

Veien fra fotografi til maleri:
Videre studerer vi det medbrakte fotoet og jobber med utsnitt og komposisjon. Kanskje bildet skal kuttes, slik at formatet forandres? Hva i fotoet kan med fordel fjernes, slik at komposisjonen blir enklere? Vi studerer fotografiet og vurderer hva som er viktig i komposisjonen og hva som er overflødig. Det er gjennom kreativ bearbeidelse og analyse av det medbrakte fotografiet at motivet tar form. Fotografiet er en skisse, ikke en fasit.

Målgruppe for kurset

For deg som ønsker å videreutvikle et figurativt formspråk i bildene dine

Forkunnskaper:
• Kurset forutsetter at du har noe erfaring med maleri og figurasjon fra tidligere

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell