Forsyningsforskriften Innkjøpsregler i forsyningssektoren -nettKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 09:00-12:00
Varighet: fire digitale samlinger
Pris: 9.990

Når en ny anskaffelsesprosess skal igangsettes, står ovenfor flere strategiske vurderinger og viktige valg knyttet til hvordan konkurransen bør og skal gjennomføres. I dette kurset får du en praktisk gjennomgang av alt du trenger å vite for å bidra til effektive anskaffelser i forsyningssektoren.

Fra behovsavklaring, til valg av tilbyder og oppfølging av kontrakt.

KURSET GIR DEG SVAR PÅ
• Hvordan skape den perfekte anbudskonkurransen?
• Hvordan utnytte handlingsrommet som ligger i forsyningsforskriften?
• Hvordan bli en attraktiv oppdragsgiver?
• Hvordan foreta et korrekt valg som er til det beste for sluttbruker?

Kursets innhold er basert på gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser i forsyningssektoren. Her får du nyttige tips og kompetanse for umiddelbar bruk i din arbeidshverdag.

SENTRALE EMNER
• Forsyningsforskriftens grunnleggende prinsipper
• Forskriftens virkeområde
• Unntaksbestemmelser
• Anskaffelsesprosessen iht. forsyningsforskriftens bestemmelser

KURSET PASSER FOR
alle som er involvert i offentlige anskaffelsesprosesser som reguleres av forsyningsforskriften. Her møter du innkjøpere som foretar anskaffelser knyttet til forsyningsaktivitet som gass og varme, olje og kull, elektrisitet, drikkevann, post og transport.

Kurset er også et nyttig møtested for leverandører. Både for de som ønsker å delta i offentlige anbudsprosesser iht. forsyningsforskriften, og for andre som ønsker en oppdatert gjennomgang med nye eksempler fra rettspraksis

Utforming av konkurransegrunnlaget
• Krav
• Tildelingskriterier
• Hvordan skal konkurransen gjennomføres?
• Krav til dokumentasjon
• Kunngjøring

Planleggingsfasen
• Hva bør man tenke på forut for en konkurranse?
• Valg av anskaffelsesprosedyre
• Når og hvordan kan man samarbeide i offentlig sektor?
• Markedsdialog
• Hva bør du spørre leverandørmarkedet om?
• Hva er du pliktig å spørre leverandørmarkedet om?
• Livssykluskostnader
• Risikokartlegging

Konkurransegjennomføring
• Mottak av tilbud
• Kvalifikasjonsvurderinger
• Tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt
• Begrunnelsesplikten
• Konkurranseavlysning
• Erstatning
• Innsynsbegjæring

Kontraktsoppfølging
• Endringer
• Forvaltning av avtalen

Vis flere tilsvarende kurs: