Førstehjelpskurs for bedrifterKursarrangør: Ditt barns førstehelp
Sted: Vi kommer til din bedrift i Akershus
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: 5.900

Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter. Vi har bedrifter som er tilknyttet arbeid og omsorg for barn på flere måter, som Bufetat sine ansatte, Hero kompetanse og Assister meg. På forespørsel holder vi også hjertestarter og førstehjelpskurs for større bedrifter hvor vi har fokus på voksne og barn.

Kursinnhold:
• Hva er det viktigste i førstehjelp
• Betydningen av 113
• Hva gjør barn livløse
• Akutte tilstander / sykdommer hos barn: Hjernehinnebetennelse, allergi, epilepsi og diabetes
• Akutte tilstander hos voksen: Hjerteinfarkt og hjerneslag
• Sideleie (praktisk)
• Hjerte-lunge redning (junior og voksen) (praktisk)
• Fremmedlegeme i hals (teori og praktisk)
• Forgiftninger
• Skader (brudd, blødninger, småskader, øyeskyll, skader i munn, hodeskader)
• Caser: Deltagere blir delt opp i grupper, hvor de øver på caser fra teoridelen (praktisk)
• Brannskader
• Utdeling av kursbevis

Caser:
Casene i kurset er veldig populære, deltagerne blir delt inn i grupper, her skal de løse praktiske oppgaver og lære seg fordeling av oppgaver. Hvem ringer 113, hvem skal ta vare på de andre barna og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom / skade. Dette er rollespill som de ansatte på skolene sier de lærer mye av.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Antall deltagere:
• Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Førstehjelpsbok
• Et teoristerkt og praktisk rettet førstehjelpskurs
• Giftinformasjonsplakat
• Hefter om forgiftning sopp / planter
• Kursbevis

Eksamen / sertifisering:
Alle får utdelt kursbevis etter endt kurs